ورود-ثبت نام

قصاید پروین اعتصامی

در این بخش قصاید پروین اعتصامی نوشته شده است .

فهرست قصاید به ترتیب حروف الفبای حرف آخر قافیه یا ردیف است

برای خواندن هر شعر ، روی آن کلیک کنید :

 

قصیده شماره 1 : ای دل عبث مخور غم دنیا را

قصیده شماره 2 : کار مده نفس تبه کار را

قصیده شماره 3 : رهائیت باید، رها کن جهان را

قصیده شماره 4 : ای کنده سیل فتنه ز بنیادت

قصیده شماره 5 : یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی

قصیده شماره 6 : ای دل، فلک سفله کجمدار است

قصیده شماره 7 : آهوی روزگار نه آهوست، اژدر است

قصیده شماره 8 : کرد آسیا ز آب، سحرگاه بازخواست

قصیده شماره 9 : ای عجب ! این راه نه راه خداست

قصیده شماره 10 : گویند عارفان هنر و علم کیمیاست

قصیده شماره 11 : شالوده ی کاخ جهان بر آبست

قصیده شماره 12 : آنکس که چو سیمرغ بی نشانست

قصیده شماره 13 : اگر چه در ره هستی هزار دشواریست

قصیده شماره 14 : ای دل، بقا دوام و بقایی چنان نداشت

قصیده شماره 15 : اشک طرف دیده را گردید و رفت

قصیده شماره 16 : دل اگر توشه و توانی داشت

قصیده شماره 17 : فلک ای دوست ز بس بی حد و بیمر گردد

قصیده شماره 18 : گفت با خاک، صبحگاهی باد

قصیده شماره 19 : سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند

قصیده شماره 20 : سر و عقل گر خدمت جان کنند

قصیده شماره 21 : ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی شود

قصیده شماره 22 : کسی که بر سر نرد جهان قمار نکرد

قصیده شماره 23 : دختری خرد، شکایت سر کرد

قصیده شماره 24 : هفته ها کردیم ماه و سالها کردیم پار

قصیده شماره 25 : در باغ، وقت صبح چنین گفت گل به خار

قصیده شماره 26 : با مور گفت مار، سحرگه به مرغزار

قصیده شماره 27 : تا به کی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر

قصیده شماره 28 : کارها بود در این کارگه اخضر

قصیده شماره 29 : ای سیه مار جهان را شده افسونگر

قصیده شماره 30 : ای شده شیفته ی گیتی و دورانش

قصیده شماره 31 : ای بی خبر ز منزل و پیش آهنگ

قصیده شماره 32 : در خانه شحنه خفته و دزدان به کوی و بام

قصیده شماره 33 : نخواست هیچ خردمند وام از ایام

قصیده شماره 34 : نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم

قصیده شماره 35 : نخوانده فرق سر از پای، عزم کو کردیم

قصیده شماره 36 : بد منشانند زیر گنبد گردان

قصیده شماره 37 : حاصل عمر تو افسون شد و حرمان

قصیده شماره 38 : دزد تو شد این زمانه ی ریمن

قصیده شماره 39 : به گربه گفت ز راه عتاب، شیر ژیان

قصیده شماره 40 : شباهنگام، کاین فیروزه گلشن

قصیده شماره 41 : دگر باره شد از تاراج بهمن

قصیده شماره 42 : پرده کس نشد اين پرده ی ميناگون

قصیده شماره 43 : گرت ای دوست بود دیده ی روشن بین

قصیده شماره 44 : به چشم عجب، سوی کاه کرد کوه نگاه

قصیده شماره 45 : گردون نرهد ز تند رفتاری

قصیده شماره 46 : سود خود را چه شماری که زیانکاری

قصیده شماره 47 : ای شده سوخته ی آتش نفسانی

قصیده شماره 48 : اگر روی طلب زآیینه ی معنی نگردانی

قصیده شماره 49 : بسوز اندرین تیه، ای دل نهانی

قصیده شماره 50 : گنجشک خرد گفت سحر با کبوتری

قصیده شماره 51 : یکی مرغ زیرک، ز کوتاه بامی

قصیده شماره 52 : همی با عقل در چون و چرایی

پایان اشعار این بخش

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها