ورود-ثبت نام

قصاید پروین اعتصامی

در این بخش قصاید پروین اعتصامی نوشته شده است .

فهرست قصاید به ترتیب حروف الفبای حرف آخر قافیه یا ردیف است

برای خواندن هر شعر ، روی آن کلیک کنید :

 

قصیده شماره ۱ : ای دل عبث مخور غم دنیا را

قصیده شماره ۲ : کار مده نفس تبه کار را

قصیده شماره ۳ : رهائیت باید، رها کن جهان را

قصیده شماره ۴ : ای کنده سیل فتنه ز بنیادت

قصیده شماره ۵ : یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی

قصیده شماره ۶ : ای دل، فلک سفله کجمدار است

قصیده شماره ۷ : آهوی روزگار نه آهوست، اژدر است

قصیده شماره ۸ : کرد آسیا ز آب، سحرگاه بازخواست

قصیده شماره ۹ : ای عجب ! این راه نه راه خداست

قصیده شماره ۱۰ : گویند عارفان هنر و علم کیمیاست

قصیده شماره ۱۱ : شالوده ی کاخ جهان بر آبست

قصیده شماره ۱۲ : آنکس که چو سیمرغ بی نشانست

قصیده شماره ۱۳ : اگر چه در ره هستی هزار دشواریست

قصیده شماره ۱۴ : ای دل، بقا دوام و بقایی چنان نداشت

قصیده شماره ۱۵ : اشک طرف دیده را گردید و رفت

قصیده شماره ۱۶ : دل اگر توشه و توانی داشت

قصیده شماره ۱۷ : فلک ای دوست ز بس بی حد و بیمر گردد

قصیده شماره ۱۸ : گفت با خاک، صبحگاهی باد

قصیده شماره ۱۹ : سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند

قصیده شماره ۲۰ : سر و عقل گر خدمت جان کنند

قصیده شماره ۲۱ : ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی شود

قصیده شماره ۲۲ : کسی که بر سر نرد جهان قمار نکرد

قصیده شماره ۲۳ : دختری خرد، شکایت سر کرد

قصیده شماره ۲۴ : هفته ها کردیم ماه و سالها کردیم پار

قصیده شماره ۲۵ : در باغ، وقت صبح چنین گفت گل به خار

قصیده شماره ۲۶ : با مور گفت مار، سحرگه به مرغزار

قصیده شماره ۲۷ : تا به کی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر

قصیده شماره ۲۸ : کارها بود در این کارگه اخضر

قصیده شماره ۲۹ : ای سیه مار جهان را شده افسونگر

قصیده شماره ۳۰ : ای شده شیفته ی گیتی و دورانش

قصیده شماره ۳۱ : ای بی خبر ز منزل و پیش آهنگ

قصیده شماره ۳۲ : در خانه شحنه خفته و دزدان به کوی و بام

قصیده شماره ۳۳ : نخواست هیچ خردمند وام از ایام

قصیده شماره ۳۴ : نفس گفتست بسی ژاژ و بسی مبهم

قصیده شماره ۳۵ : نخوانده فرق سر از پای، عزم کو کردیم

قصیده شماره ۳۶ : بد منشانند زیر گنبد گردان

قصیده شماره ۳۷ : حاصل عمر تو افسون شد و حرمان

قصیده شماره ۳۸ : دزد تو شد این زمانه ی ریمن

قصیده شماره ۳۹ : به گربه گفت ز راه عتاب، شیر ژیان

قصیده شماره ۴۰ : شباهنگام، کاین فیروزه گلشن

قصیده شماره ۴۱ : دگر باره شد از تاراج بهمن

قصیده شماره ۴۲ : پرده کس نشد اين پرده ی ميناگون

قصیده شماره ۴۳ : گرت ای دوست بود دیده ی روشن بین

قصیده شماره ۴۴ : به چشم عجب، سوی کاه کرد کوه نگاه

قصیده شماره ۴۵ : گردون نرهد ز تند رفتاری

قصیده شماره ۴۶ : سود خود را چه شماری که زیانکاری

قصیده شماره ۴۷ : ای شده سوخته ی آتش نفسانی

قصیده شماره ۴۸ : اگر روی طلب زآیینه ی معنی نگردانی

قصیده شماره ۴۹ : بسوز اندرین تیه، ای دل نهانی

قصیده شماره ۵۰ : گنجشک خرد گفت سحر با کبوتری

قصیده شماره ۵۱ : یکی مرغ زیرک، ز کوتاه بامی

قصیده شماره ۵۲ : همی با عقل در چون و چرایی

پایان اشعار این بخش

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *