قصاید سعدی

در این بخش ، قصاید سعدی شیرازی نوشته شده است .

این قصاید به ترتیب حروف الفبای حرف آخر قافیه ، در تارنمای ادبستان شعر پارسی نوشته شده است .

برای خواندن هر قصیده روی آن کلیک کنید :

 

قصیده شماره ۱ : شکر و سپاس و منت و عزت خدای را

قصیده شماره ۲ : اگر مطالعه خواهد کسی بهشت برین را

قصیده شماره ۳ : عَلَم دولت نوروز به صحرا برخاست

قصیده شماره ۴ : ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست

قصیده شماره ۵ : خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست

قصیده شماره ۶ : دردی به دل رسید که آرام جان برفت

قصیده شماره ۷ : به اتفاق دگر دل به کس نباید داد

قصیده شماره ۸ : چو مرد رهرو اندر راه حق ثابت قدم گردد

قصیده شماره ۹ : فضل خدای را که تواند شمار کرد

قصیده شماره ۱۰ : کدام باغ به دیدار دوستان ماند

قصیده شماره ۱۱ : احمدالله تعالی که به ارغام حسود

قصیده شماره ۱۲ : روزی که زیر خاک تن ما نهان شود

قصیده شماره ۱۳ : بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

قصیده شماره ۱۴ : به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار

قصیده شماره ۱۴ مطلع دوم : کجا همی رود این شاهد شکر گفتار

قصیده شماره ۱۵ : بس بگردید و بگردد روزگار

قصیده شماره ۱۶ : دل شکسته که مرهم نهد دگربارش

قصیده شماره ۱۷ : هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل

قصیده شماره ۱۸ : ان هوی النفس یقد العقال

قصیده شماره ۱۹ : توانگری نه به مال است پیش اهل کمال

قصیده شماره ۲۰ : بسی صورت بگردیدست عالم

قصیده شماره ۲۱ : خدای را چه توان گفت شکر فضل و کرم

قصیده شماره ۲۲ : یا رب آن روی است یا برگ سمن

قصیده شماره ۲۳ : این منتی بر اهل زمین بود از آسمان

قصیده شماره ۲۴ : شکر به شکر نهم در دهان مژده دهان

قصیده شماره ۲۴ مطلع دوم : تو را که گفت که برقع برافکن ای فتان

قصیده شماره ۲۵ : ای محافل را به دیدار تو زین

قصیده شماره ۲۶ : تبارک الله از آن نقشبند ماه مهین

قصیده شماره ۲۷ : آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین

قصیده شماره ۲۸ : به نوبت‌اند ملوک اندرین سپنج سرای

قصیده شماره ۲۹ : دریغ روز جوانی و عهد برنایی

قصیده شماره ۳۰ : ای که پنجاه رفت و در خوابی

قصیده شماره ۳۱ : بزن که قوت بازوی سلطنت داری

قصیده شماره ۳۲ : ای نفس اگر به دیده ی تحقیق بنگری

قصیده شماره ۳۳ : دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی

قصیده شماره ۳۴ : ترحم ذلتی یا ذا المعالی

پایان اشعار این بخش

.....
  • امین پیرانی
  • هیچ
  • 26 views
  • ۲۲ آذر ۹۷
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0