ورود-ثبت نام

هر کجا دردمندی از سر شوق

سعدی-قطعه شماره 94

 

هر کجا دردمندی از سر شوق

گوش بر ناله ی حمام کند

چارپایی برآورد آواز

وآن تلذّذ بر او حرام کند

حیف باشد صفیر بلبل را

که زفیر خر ازدحام کند

کاش بلبل خموش بنشستی

تا خر آواز خود تمام کند

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.