هنگام صبوح ای صنم فرّخ پی

هنگام صبوح ای صنم فرّخ پی
به این پست امتیاز بدهید

خیام-رباعی شماره 178

 

هنگام صبوح ای صنم فرّخ پی

برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می

کافکند به خاک صد هزاران جم و کی

این آمدن تیرمه و رفتن دی

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0