ورود-ثبت نام

مرغ جایی که علف بیند و چیند گردد

سعدی-قطعه شماره 115

 

مرغ جایی که علف بیند و چیند گردد

مرد صاحب نظر آنجا که وفا بیند و جود

سفله گو روی مگردان که اگر قارون است

کس از او چشم ندارد کرم نامعهود

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.