می خوردن و گرد نیکوان گردیدن

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن
به این پست امتیاز بدهید

خیام-رباعی شماره 147

 

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن

به زانکه به زرق زاهدی ورزیدن

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود

پس روی بهشت کس نخواهد دیدن

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0