مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان

مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان
به این پست امتیاز بدهید

خیام-رباعی شماره 146

 

مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان

می خواه مروق به طراز آمدگان

رفتند یکان یکان فراز آمدگان

کس می ندهد نشان ز بازآمدگان

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0