چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست

چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست
به این پست امتیاز بدهید

خیام-رباعی شماره 29

 

چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست

چون هست به هرچه هست نقصان و شکست

انگار که هرچه هست در عالم نیست

پندار که هرچه نیست در عالم هست

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0