تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی

تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی
به این پست امتیاز بدهید

خیام-رباعی شماره 168

تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی

مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی

خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی

بادیم همه باده بیار ای ساقی

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0