از جرم گِل سیاه تا اوج زحل

از جرم گِل سیاه تا اوج زحل
به این پست امتیاز بدهید

خیام-رباعی شماره 119

 

از جرم گِل سیاه تا اوج زحل

کردم همه مشکلات کلی را حل

بگشادم بندهای مشکل به حیل

هر بند گشاده شد به جز بند اجل

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0