این گل ز بر همنفسی می آید

این گل ز بر همنفسی می آید
به این پست امتیاز بدهید

حافظ-رباعی شماره 16

 

این گل ز بر همنفسی می آید

شادی به دلم از او بسی می آید

پیوسته از آن روی کنم همدمی اش

کز رنگ وی ام بوی کسی می آید

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0