ورود-ثبت نام

اگر هوشمندی مکن جمع مال

سعدی-مثنوی شماره 23

 

اگر هوشمندی مکن جمع مال

که جمعیتت را کند پایمال

مرا پیش از این کیسه پر سیم بود

شب و روزم از کیسه پر بیم بود

بیفکندم و روی برتافتم

وزآن پاسبانی فرج یافتم

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.