ورود-ثبت نام

زخم بالای یکدگر بزنند

سعدی-مثنوی شماره 14

 

زخم بالای یکدگر بزنند

بخراشند و مرهمی نکنند

خار و گل درهمند و ظلمت و نور

عسل و شهد و نشتر و زنبور

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.