ورود-ثبت نام

جامع هفت چیز در یک روز

سعدی-قطعه شماره 205

 

جامع هفت چیز در یک روز

عجب است ار نمیرد آن دابه

سیر بریان و جوز و ماهی و ماست

تخم مرغ و جماع و گرمابه

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.