مطرب خوش نوا بگو تازه به تازه نو به نو

مطرب خوش نوا بگو تازه به تازه نو به نو
به این پست امتیاز بدهید

حافظ-غزل مشکوک شماره 21

 

مطرب خوش نوا بگو تازه به تازه نو به نو

باده ی دلگشا بجو تازه به تازه نو به نو

با صنمی چو لعبتی خوش بنشین به خلوتی

بوسه ستان به آرزو تازه به تازه نو به نو

بر ز حیات کی خوری گر نه مدام می خوری

باده بخور به یاد او تازه به تازه نو به نو

شاهد دلربای من می کند از برای من

نقش و نگار و رنگ و بو تازه به تازه نو به نو

باد صبا چو بگذری بر سر کوی آن پری

قصه ی حافظش بگو تازه به تازه نو به نو

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0