تفاوت ترکیب های گذر و گزر

تفاوت ترکیب های گذر و گزر
به این پست امتیاز بدهید

 

برای شناختن تفاوت این دو ترکیب،کافی است که فقط معنی آنها را یاد بگیریم تا هیچوقت در زمان استفاده از آن ها،دچار مشکل نشویم !

گزاردن:گزاردن با ” ز ” به معنی ” انجام دادن ” و ” به جای آوردن ” است.پس باید  بگوییم : نماز گزاردن ، شکر گزاری ، سپاس گزاری و … .

گذاردن:گذاردن با ” ذ ” به معنی ” نهادن ” ، “وضع کردن ” و “قرار دادن ” است.پس باید بگوییم : قانون گذاری ، نقطه گذاری ، ارج گذاری ، بمب گذاری و … .


واژگان کلیدی:فرق گزاردن و گذاردن،گزاردن یعنی چه؟،گذاردن یعنی چه،املای درست گذاردن و گزاردن،تفاوت گزاردن و گذاردن،معنی گزاردن و گذاردن،معنای گذرادن و گزاردن،تفاوت بین گزاردن و گذاردن چیست؟

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0