اقبال نامه نظامی

در این بخش اشعار کتاب ” اقبال نامه نظامی ” نوشته شده است.

برای خواندن هر شعر، روی آن کلیک کنید :

 

شعر شماره 1 : خرد هر کجا گنجی آرد پدید

شعر شماره 2 : خدایا تویی بنده را دستگیر

شعر شماره 3 : محمد که بی‌دعوی تخت و تاج

شعر شماره 4 : به هر مدتی گردش روزگار

شعر شماره 5 : چو فیاض دریا درآمد به موج

شعر شماره 6 : شنیدم که بالای این سبز فرش

شعر شماره 7 : زهی آفتابی که از دوردست

شعر شماره 8 : سر فیلسوفان یونان گروه

شعر شماره 9 : بساز ای مغنی ره دلپسند

شعر شماره 10 : مغنی بیا ز اول صبح بام

شعر شماره 11 : چنین گفت کانگه که بودم جوان

شعر شماره 12 : مغنی یکی نغمه بنواز زود

شعر شماره 13 : مغنی ره باستانی بزن

شعر شماره 14 : شنیدم خراسانیی بود چست

شعر شماره 15 : سکندر به یونان خبردار شد

شعر شماره 16 : مغنی بیار آن نوای غریب

شعر شماره 17 : مغنی بر آهنگ خود ساز گیر

شعر شماره 18 : مغنی سماعی برانگیز گرم

شعر شماره 19 : مغنی بیا چنگ را ساز کن

شعر شماره 20 : مغنی بدان ساز تیمار سوز

شعر شماره 21 : مغنی غنا را درآور به جوش

شعر شماره 22 : مغنی بیار آن ره باستان

شعر شماره 23 : ارسطوی روشندل هوشمند

شعر شماره 24 : چنین راند والیس دانا سخن

شعر شماره 25 : بلیناس دانا به زانو نشست

شعر شماره 26 : چو سقراط را داد نوبت سخن

شعر شماره 27 : پس آنگه که خاک زمین داد بوس

شعر شماره 28 : چو قفل آزمایی به هرمس رسید

شعر شماره 29 : فلاطون که بر جمله بود اوستاد

شعر شماره 30 : چو ختم سخن قرعه بر شاه زد

شعر شماره 31 : نظامی بر این در مجنبان کلید

شعر شماره 32 : مغنی سحرگاه بر بانگ رود

شعر شماره 33 : چنین بود در نامه ی رهنمای

شعر شماره 34 : دگر روز کز عطسه ی آفتاب

شعر شماره 35 : سوم روز کاین طاق بازیچه رنگ

شعر شماره 36 : سحرگه که سر برگرفتم ز خواب

شعر شماره 37 : مغنی دلم دور گشت از شکیب

شعر شماره 38 : مغنی مدار از غنا دست باز

شعر شماره 39 : مغنی دل تنگ را چاره نیست

شعر شماره 40 : مغنی بساز از دم جان‌فزای

شعر شماره 41 : مغنی تویی مرغ ساعت شناس

شعر شماره 42 : مغنی دگر باره بنواز رود

شعر شماره 43 : مغنی یک امشب برآواز چنگ

شعر شماره 44 : مغنی بدان ساز غمگین نواز

شعر شماره 45 : مغنی دلم سیر گشت از نفیر

شعر شماره 46 : مغنی بدان جره ی جان نواز

شعر شماره 47 : مغنی برآرای لحنی درست

شعر شماره 48 : مغنی به یاد آر بر یاد من

شعر شماره 49 : مغنی درین پرده ی دیرسال

شعر شماره 50 : بیار ای مغنی نوایی شگفت

شعر شماره 51 : درآر ای مغنی سرم را ز خواب

شعر شماره 52 : مغنی ره رامش جان بساز

شعر شماره 53 : مغنی ره رامش آور پدید

شعر شماره 54 : چو گوهر برون آمد از کان کوه

پایان اشعار این بخش

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها