ورود-ثبت نام

دارم نگار سنگدل سیم سینه ای

قاآنی شیرازی – غزل شماره 76

دارم نگار سنگدل سیم سینه ای

کز فرط مهر او به دلم نیست کینه ای

او همچو کعبه ساکن و خلقی بسان حاج

احرام بسته سوی وی از هر مدینه ای

چون زلف عنبرین که بود زیب گردنش

در شهر کس نشان ندهد عنبرینه ای

ران پلنگ طعمه ی من بود و همچو مرغ

از ضعف عشق قانعم اکنون به چینه ای

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.