ورود-ثبت نام

به هر چه وصف نمایم تو را به زیبایی

قاآنی شیرازی – غزل شماره 71

به هر چه وصف نمایم تو را به زیبایی

جمیل تر ز جمالی چو روی بنمایی

صفت کنند نکویان شهر را به جمال

تو با جمال چنین در صفت نمی آیی

به ناتوانی من بین ترحمی فرما

که نیست با تو مرا پنجه ی توانایی

مگر معاینه ات بنگرند و بشناسند

که چون ز چشم روی در صفت نمی آیی

به حد حسن تو زیور نمی رسد ترسم

که زشت تر شوی ار خویشتن بیارایی

تفاوت شب و روز از برای ماست نه تو

از آن سبب که تو خود مهر عالم آرایی

شب وصال تو دانستم از چه کوتاه است

تو خود ستاره ی روزی چو پرده بگشایی

مگس ز سر ننهد شوق عشق شیرینی

بابرویی که ترش کرده است حلوایی

ز خاکپای عزیز تو بر ندارم سر

که نیست از تو مرا طاقت شکیبایی

به قول مدعیان از تو بر ندارم دست

وگر ز عشق تو کارم کشد به رسوایی

مگر تو با رخ خود بعد ازین بورزی عشق

از آنکه هم گل و هم عندلیب گویایی

به سرو و ماه از آن عاشق است قاآنی

که ماه سروقد و سرو ماه سیمایی

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.