ورود-ثبت نام

چون صبح نودمیده صفا گستر است اشک

رهی معیری – غزلیات

شماره 78

زبان اشک

چون صبح نودمیده صفا گستر است اشک

روشن تر از ستاره ی روشنگر است اشک

گوهر اگر ز قطره ی باران شود پدید

با آفتاب و ماه ز یک گوهر است اشک

با اشک هم اثر نتوان خواند ناله را

غم پرور است ناله و جان پرور است اشک

بارد ازو لطافت و تابد ازو فروغ

چون گوی سینه ی بت سیمین بر است اشک

خاطر فریب و گرم و دلاویز و تابناک

همرنگ چهره ی تو پری پیکر است اشک

از داغ آتشین لب ساغر نواز تو

در جان ماست آتش و در ساغر است اشک

با دردمند عشق تو همخانه است آه

با آشنای چشم تو هم بستر است اشک

لب بسته ای ز گفتن راز نهان رهی

غافل که از زبان تو گویاتر است اشک

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.