ورود-ثبت نام

ای صبح نو دمیده بناگوش کیستی؟

رهی معیری – غزلیات

شماره 133

کوکب امید

ای صبح نو دمیده بناگوش کیستی؟

وی چشمه ی حیات لب نوش کیستی؟

از جلوه ی تو، سینه چو گل چاک شد مرا

ای خرمن شکوفه، بر و دوش کیستی؟

همچون هلال بهر تو آغوش من تهی است

ای کوکب امید در آغوش کیستی؟

مهر منیر را نبود جامه ی سیاه

ای آفتاب حسن، سیه پوش کیستی؟

امشب کمند زلف تو را تاب دیگری است

ای فتنه، در کمین دل و هوش کیستی؟

ما لاله سان ز داغ تو نوشیم خون دل

تو همچو گل حریف قدح نوش کیستی؟

ای عندلیب گلشن شعر و ادب، رهی

نالان به یاد غنچه ی خاموش کیستی؟

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.