ورود-ثبت نام

از تارم فرود آمدم، کنار برکه رسیدم

سهراب سپهری – مجموعه آوار آفتاب

شماره 29

تارا

از تارم فرود آمدم، کنار برکه رسیدم.

ستاره ای در خواب طلایی ماهیان افتاد

رشته ی عطری گسست، آب از سایه ی افسوسی پر شد

موجی غم را به لرزش نی ها داد

غم را از لرزش نی ها چیدم، به تارم برآمدم، به آیینه رسیدم

غم از دستم در آیینه رها شد، خواب آیینه شکست

از تارم فرود آمدم، میان برکه و آیینه، گویا گریستم

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.