ورود-ثبت نام

آمد بر من نگار خوی کرده ز می

رهی معیری – رباعی شماره 42

گل نی

آمد بر من نگار خوی کرده ز می

او زآتش می گرم و من از صحبت وی

گفتم: گل من، لعل لبت کی بوسم ؟

خندید و به عشوه گفت: وقت گل نی !

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.