ورود-ثبت نام

حکایت شغال و روباه

 

شغالی،مرغی از خانه ی پیرزنی دزدید.پیرزن در عقب او نفرین کنان فریاد می کرد :

 ای وای ! مرغ دومنی مرا شغال برد !

شغال از این مبالغه سخت در غضب شد و از غایت تعجب و غضب به پیرزن دشنام داد.در آن میان روباهی به شغالی رسید و گفت :

چرا اینقدر برافروخته ای ؟

شغال گفت :

ببین این پیرزن چقدر دروغگو و بی انصاف است.مرغی را که یک چارک هم نمی شود دو من می خواند !

روباه گفت :

بده ببینم چقدر سنگین است !

وقتی مرغ را گرفت روی به گریز نهاد و گفت :

به پیرزن بگو مرغ را به پای من،چهار من حساب کند !!


از یادداشت های علامه قزوینی


واژگان کلیدی: حکایتی از علامه قزوینی،میرزا محمد خان قزوینی،حکایتی درباره فریب خوردن،حکایت درباره ساده بودن و سادگی،داستان درباره زرنگ بودن روباه،مکار بودن روباه،یک حکایت با موضوع زرنگ بودن روباه و فریب خوردن شغال،حکایت درباره حرف زدن حیوانات با هم،حکایت صحبت کردن حیوان ها با یکدیگر.

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

حکایت عبرت

گویند: روزی خلیفه از محلی می گذشت. دید که بهلول، زمین را با چوبی اندازه می گیرد.  پرسید: چه می کنی؟  گفت: می خواهم دنیا

ادامه نوشته »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.