من و صلاح و سلامت کس این گمان نبرد

من و صلاح و سلامت کس این گمان نبرد
به این پست امتیاز بدهید

حافظ-غزل مشکوک شماره 7

 

من و صلاح و سلامت کس این گمان نبرد

که کس به رند خرابات ظن آن نبرد

من این مرقع دیرینه بهر آن دارم

که زیر خرقه کشم می کسی گمان نبرد

مباش غره به علم و عمل فقیه مدام

که هیچکس ز قضای خدای جان نبرد

اگر چه دیده پاسبان تو ای دل

به هوش باش که نقد تو پاسبان نبرد

سخن به نزد سخندان ادا مکن حافظ

که تحفه کس درّ و گوهر به بحر و کان نبرد

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0