برگیر شراب طرب‌انگیز و بیا

برگیر شراب طرب‌انگیز و بیا
به این پست امتیاز بدهید

حافظ-رباعی شماره 2

 

برگیر شراب طرب‌انگیز و بیا

پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا

مشنو سخن خصم که بنشین و مرو

بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0