ورود-ثبت نام

قصاید عبید زاکانی

در این بخش، قصاید عبید زاکانی نوشته شده است .

فهرست قصاید به ترتیب حروف الفبای حرف آخر قافیه یا ردیف است .

برای خواندن هر شعر، روی آن کلیک کنید :

 

الف : 

قصیده شماره ۱ : چو دست قدرت خراط حقه ی مینا

قصیده شماره ۲ : شه سریر چهارم که شاه انجم اوست

ب : 

قصیده شماره ۳ : صباح عید و رخ یار و روزگار شباب

ت : 

قصیده شماره ۴ : خوشوقت عاشقی که دمی یار یار اوست

قصیده شماره ۵ : دولت قرین دولت صاحبقران ماست

د : 

قصیده شماره ۶ : آمد نسیم و نکهت گل در جهان فکند

قصیده شماره ۷ : چو صبح رایت خورشید آشکار کند

قصیده شماره ۸ : چو شقه ی شب عنبر نثار بگشایند

قصیده شماره ۹ : پیش از آن کین کار بر این سقف مینا کرده اند

قصیده شماره ۱۰ : سپیده دم علم صبح چون روان کردند

قصیده شماره ۱۱ : دمید باد دلاویز و بوی جان آورد

قصیده شماره ۱۲ : خدای تا خم این برکشیده ایوان کرد

قصیده شماره ۱۳ : ترکم چو قصد خون دل عاشقان کند

قصیده شماره ۱۴ : جهان خوش است و چمن خرم است و بلبل شاد

قصیده شماره ۱۵ : بنوش باده که فصل بهار می آید

قصیده شماره ۱۶ : خوش آن نسیم که بویی ز زلف یار آرد

قصیده شماره ۱۷ : نسیم باد سحر عزم بوستان دارد

قصیده شماره ۱۸ : باز گل جلوه کنان روی به صحرا دارد

قصیده شماره ۱۹ : همیشه تا سپر مهر زرفشان باشد

قصیده شماره ۲۰ : تا زمان برقرار خواهد بود

ر : 

قصیده شماره ۲۱ : گیتی ز یمن عاطفت شاه کامکار

قصیده شماره ۲۲ : باز به صحرا رسید کوکبه ی نوبهار

قصیده شماره ۲۳ : صبحدم کز حد خاور خسرو نیلی حصار

قصیده شماره ۲۴ : میرسد نوروز عید و میدهد بوی بهار

قصیده شماره ۲۵ : گذشت روزه و سرما رسید عید و بهار

قصیده شماره ۲۶ : شد ملک فارس باز به تایید کردگار

قصیده شماره ۲۷ : نفحات نسیم عنبر بار

ز : 

قصیده شماره ۲۸ : به یمن معدلت پادشاه بنده نواز

قصیده شماره ۲۹ : رسید رایت منصور شاه بنده نواز

ل : 

قصیده شماره ۳۰ : به یمن طالع فیروز و بخت فرخ فال

م : 

قصیده شماره ۳۱ : علی الصباح که سلطان چرخ آینه فام

ن : 

قصیده شماره ۳۲ : سپیده دم که شهنشاه گنبد گردان

قصیده شماره ۳۳ : به فر معدلت خسرو زمین و زمان

قصیده شماره ۳۴ : ای بر در تو دولت و اقبال پاسبان

و : 

قصیده شماره ۳۵ : ای آسمان جنیبه کش کبریای تو

ه : 

قصیده شماره ۳۶ : گوئیا خلد برینست این همایون بارگاه

قصیده شماره ۳۷ : ای شکوهت خیمه بر بالای هفت اختر زده

ی : 

قصیده شماره ۳۸ : ای کاخ روح پرور و ای قصر دلگشای

قصیده شماره ۳۹ : تجلت من سمات الامانی

قصیده شماره ۴۰ : در این مقام فرح‌بخش و جای روح فزای

 

پایان اشعار این بخش

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *