ورود-ثبت نام

دلبران اخترند و تو ماهی

قاآنی شیرازی – غزل شماره 70

دلبران اخترند و تو ماهی

نیکوان لشکرند و تو شاهی

چند گویی دلت چگونه بود

تو درون دلی خود آگاهی

بس درازستی ای شب یلدا

لیک با زلف دوست کوتاهی

اول از دشمنان برآور گرد

آخر از دوستان چه می خواهی

ماه نو خوانمت از آنکه به حسن

می فزایی همی نیمکاهی

یوسف ار با تو لاف حسن زند

گو تو هر چند صاحب جاهی

لیک من چاه بر زنخ دارم

کف به زیر زنخ تو در چاهی

لاف طاقت مزن دلا که تو را

شیر پنداشتیم و روباهی

گفتی از طاقتم چو کوه گران

چون بدیدم سبک تر از کاهی

پنجه با باد کمترک می زن

ای که از ضعف کمتر از کاهی

چونی از هجر دوست قاآنی

تن پر از زخم و دل پر از آهی

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.