ورود-ثبت نام

گرم ز لطف بخوانی ورم به قهر برانی

قاآنی شیرازی – غزل شماره 66

گرم ز لطف بخوانی ورم به قهر برانی

تو قهرمانی و قادر بکن هر آنچه توانی

گرم به دیده زنی تیر اگر به سینه ننالم

که گر چه آفت جسمی ولیک راحت جانی

نی ام سپند که لختی بر آتشت ننشینم

هزار سال فزون گر بر آتشم بنشانی

من از جمال تو مستغنیم ز هر که به عالم

به حکم آنکه تو تنها نکوتر از دو جهانی

نظر به غیر تو بر هیچ آفریده نکردم

گناه من نبود گر ندانمت به چه مانی

در انگبین نه چنان پافروشدست مگس را

کز آستان برود گر صد آستین بفشانی

اگر چه عمر عزیزست و جان نکوست ولیکن

تو هم عزیزتر از این و هم نکوتر از آنی

به حال خسته ی قاآنی از وفا نظری کن

بدار حرمت پیران به شکر آنکه جوانی

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.