ورود-ثبت نام

ای تیره زلف درهم ای نافه ی تتاری

قاآنی شیرازی – غزل شماره 60

ای تیره زلف درهم ای نافه ی تتاری

کار من از تو درهم روز من از تو تاری

گر نیستی تن من تا چند گوژپشتی

ور نیستی دل من تا چند بیقراری

کردی سیاهکارم تا کی سفید چشمی

کردی سفید چشمم تا کی سیاهکاری

تا رسم روزگارت شد آفتاب پوشی

رسم من است تا روز هر شب ستاره باری

جز تو کدام هندو بر دل زند شبیخون

جز تو کدام جادو بر مه کند سواری

مار ار نیی به گنجت از چیست پاسبانی

ابر ار نیی به مهرت از چیست پرده داری

آزر نیی چگونه لعبت همی تراشی

مانی نیی چگونه صورت همی نگاری

داود گر نیی تو با جوشنت چه بازی

هاروت گر نیی تو با زهره ات چه یاری

کلک مؤید دین گر نیستی پس از چه

همواره عنبر تر بر سیم ساده باری

حاجی که هست هر فرد از جزو مدحت او

بر دفتر سعادت سر لوح کامگاری

آن نور و چشم بینش وان رحمت خدایی

آن فر آفرینش وان فیض کردگاری

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.