ورود-ثبت نام

نکو نبود به یکبار ترک ما گفتن

قاآنی شیرازی – غزل شماره 54

نکو نبود به یکبار ترک ما گفتن

ز ما بریدن و صد شکوه برملا گفتن

نظر نکردن و از خشم روی تابیدن

غضب نمودن و بی وجه ناسزا گفتن

عبارتی که به بیگانه کس نمی گوید

ادب نکردن و در حق آشنا گفتن

نشان حالت شب یک به یک ادا کردن

حدیث مستی ما را بدان ادا گفتن

هزار عشوه نه یک روز روزها کردن

هزار شکوه نه یکبار بارها گفتن

به سهو زلف تو گفتم شبی که مشک ختاست

هنوز خجلتم آید از آن خطا گفتن

تو گفته ای که چه گفته است قاآنی

به جان تو که ملولم از آن چها گفتن

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.