ورود-ثبت نام

خلق را قصه ی حسن پری از یاد رود

قاآنی شیرازی – غزل شماره 32

خلق را قصه ی حسن پری از یاد رود

هر کجا ذکری از آن شوخ پریزاد رود

هر شکایت که مرا از تو بود در دل تنگ

چون کنم یاد وصالت همه از یاد رود

هر کجا کز رخ و بالای تو گویند سخن

ظلم باشد که حدیث از گل و شمشاد رود

وقت آن است که تا سنبله ی چرخ مرا

از غم سنبل گیسوی تو فریاد رود

از طرب عارف و عامی همه در رقص آیند

هر کجا ذکری از آن حسن خداداد رود

خون شود دجله ز اشک از خبر گریه ی من

وقتی از خطه ی کرمان سوی بغداد رود

آن نه بالاست بلاییست که از رفتن او

دل و دین و سر و سامان همه بر باد رود

با زبان چو منی خاصه که در مدحت شاه

ستم است ار سخن از سوسن آزاد رود

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.