ورود-ثبت نام

آراسته جنتی که این روی من است

قاآنی شیرازی – رباعی شماره 6

آراسته جنتی که این روی من است

افروخته دوزخی که این خوی من است

شمشیر جهانسوز بهادر شه را

دزدیده که این کمان ابروی من است

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.