ورود-ثبت نام

نه باده نه جام باده ماند باقی

قاآنی شیرازی – رباعی شماره 28

نه باده نه جام باده ماند باقی

نه ساده نه نام ساده ماند باقی

ما زاده ی مام روزگاریم ولی

نه زاده نه مام زاده ماند باقی

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.