ورود-ثبت نام

با آنکه هنوز از می دوشین مستم

قاآنی شیرازی – رباعی شماره 18

با آنکه هنوز از می دوشین مستم

در مهد طرب به خواب نوشین هستم

ای دست خدا بگیر لختی دستم

کز سخت دلی و سست بختی رستم

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.