هر چه هست آن خداست تاوانی

هر چه هست آن خداست تاوانی
به این پست امتیاز بدهید

هر چه هست آن خداست تاوانی

غیر او خود کجاست نادانی

هر چه دارد نشان و نام وجود

عین ما عین ماست تا دانی

گر به روی پری وشان نگریم

روی ما با خداست تا دانی

هر چه کز سمعه و ریا برهید

محرم کبریاست تا دانی

خاک پایشش بدیده ها درکش

کان تو را توتیاست تا دانی

هر که عیب تو بر کف تو نهاد

او تو را رهنماست تا دانی

گر بلایی رسد بلاکش باش

که بلا با صفاست تا دانی

در جهان هیچگونه راحت نیست

اندکی با گداست تا دانی

شمس گر گشت فانی بالذات

در فناها بقاست تا دانی

 

.....
  • امین پیرانی
  • هیچ
  • 31 views
  • ۱۵ آذر ۹۷
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0