ورود-ثبت نام

بر آتش هجر عمری ار بنشینم

عنصری بلخی

اشعار منسوب

شماره 10

بر آتش هجر عمری ار بنشینم

خاک در تو همی به دل نگزینم

از باد همه نسیم زلفت بویم

در آب همه خیال رویت بینم

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.