ورود-ثبت نام

ز زلف تو برده است شبوی بوی

عنصری بلخی

غزل شماره 11

ز زلف تو برده است شبوی بوی

ازو گشت پر مشک مشکوی و کوی

کجا جوی خون بینی ای دلربای

رخان مرا اندر آن جوی جوی

چنانم که از رنج تو بگسلم

کجا موی بینی بر آن موی موی

چو چوگان خمیده است بدگوی ما

نباشم به چوگان بدگوی گوی

تو گویی که دل شستم از تو چرا

دل از من چه شویی دل از شوی شوی

روان موی و اشکست آموی آب

چه ارزد بر آب آموی موی

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.