ورود-ثبت نام

ای مبارک همای فرخ فال

طبیب اصفهانی – قصیده شماره 8

در بی وفایی روزگار و مدیحه رسول مختار گوید

ای مبارک همای فرخ فال

مرحبا مرحبا تعال تعال

از کجا می رسی بگوی بگوی

به کجا می روی بنال بنال

تا مرا ز آن نوا بسوزد دل

تا مرا ز آن صدا بگردد حال

لذتی می برم ز بانگ تو من

همچون پیغمبر از صدای بلال

پیکرم کاست کاست اَین القوم

جگرم سوخت سوخت کیف الحال

آیدم گریه و کنم گریه

گاه بر ربع و گاه بر اطلال

آن همه سنبل و گل و ریحان

هست بر جای یا که شد پامال؟

می چکد باز ژاله بر لاله

می وزد باز آن نسیم شمال؟

جایگه کرده اند بر سر سرو

آن نکو قمریان خوش پر و بال؟

آشیان بسته اند بر گلبن

آن نکو بلبلان خوش خط و خال؟

می شود ابرو می زند باران

بر رخ سبزه و به شاخ نهال؟

زده اند آن خیام نیلی گون

بر سر چشمه های آب زلال؟

آن نکو دختران مهر گسل

و آن پری پیکران فارغ بال

طاق ابرویشان خمیده کمان

چشم جادویشان رمیده غزال

هر یکی در کمال چون عذرا

هر یکی در جمال چون ابسال

همچو لیلی همه به ناز و نیاز

همچو سلمی همه به غنج و دلال

می روند و دو چشم در ابرو

می دوند و دو زلف در دنبال

گوششان رنجه گشتی از حلقه

ساقشان سوده گشتی از خلخال

در مهادند با ظهور جیاد

در خیامند با سنام جمال؟

بطن وادی بود همان منزل

یا نمودند زان محل ارحال؟

زاهل جودی بگو و آن دولت

زاهل بطحا بگو و آن اقبال

چه شد آنان که رفتشان ثروت

چه شد آنان که رفتشان اموال؟

آن همه خیل تند پویه جیاد

وان همه خیل کوهکو به جمال

آن مناظر کجا و آن نکهت

آن مناکح کجا و آن اجمال

آن همه فرش های گوناگون

و آن همه ظرف های مالامال

چون ببینم که کاش بودم کور

چون بگویم که کاش بودم لال؟

جای آن فرش ها سیاه گلیم

جای آن ظرف ها شکسته سفال

چه شدند آن حواری و غلمان

چه شدند آن شیوخ و آن اطفال؟

آه از آن شیوخ دانا دل

در کرامات جمله چون ابدال

هر یکی خسروی به گاه کرم

هر یکی حاتمی به وقت نوال

آه از آن کودکان دُر در گوش

هر یکی صاحب کمال و جمال

خم گیسوی هر یکی چو کمند

طاق ابروی هر یکی چو غزال

خبرت هست هیچ از آن خوبان

خبرت هست هیچ از آن ابطال؟

آگهی ز آن غیوث و آن امطار

آگهی ز آن لیوث و آن اشبال؟

هر یکی فارسی به روز نبرد

هر یکی مالکی به یوم قتال

همه آلوده شان به سم خنجر

همه آلوده شان به خون چنگال

یالقوم و هم حیاة القلب

یالقوم و هم قرار البال

مالکم من یجیرکم من خل

مالکم من یوالکم من وال

کم لماقد سلبتم النسوان

کم لماقد نبهتم الاموال

فارغا منکم فجعت شهور

باکیا فیکم سهرت لیال

یا برید الحمی حماک الله

چون بآن حی روی باستعجال

در پی عرض حال من بشتاب

بر در خسرو خجسته فعال

برسان از منش سلام آنگه

که نمایند قوم شد رحال

فخر کونین سید ثقلین

مخزن جود و منبع افضال

آن امیری که نام او ز ازل

احمد آمد ز ایزد متعال

لامع از جبهه اش بود دولت

لایح از چهره اش بود اقبال

نبود در عطای او تقصیر

نبود در سخای او اهمال

آمدی در برش جدی به بیان

آمدی در کفش حصی به مقال

دیده پاک اوست درج حیا

سینه صاف اوست بحر زلال

معبدش گاه در حریم حرم

مسجدش گاه در کهوف جبال

روضه ی اوست قبله ی حاجات

مرقد اوست کعبه ی آمال

انت غیث الندی الدی الأحسان

انت بحر السخالدی الافضال

لیس فی بحر جودک المیزان

لیس فی قدر بذلک المکیال

مرحبا آلک ذوو الرحمه

حبذا صبحک ذووالافضال

دین تو ناسخ همه ادیان

شرع تو کاشف حرام و حلال

شرع پیغمبران ماضی را

بعث تو کرد در جهان ابطال

گر تو را کرد قادر بی چون

آخرین پیمبران ارسال

آری آخر به شغل های خطیر

بفرستند بهترین رجال

پور یعقوب یوسف صدیق

با زلیخا چو شد درون حجال

نگشادی اگر نه نام تو بود

زان جمال مصور آن اقفال

هر کجا با صحابه بنشینی

از غم هر دو کون فارغ بال

گه پی جستجوی صلح و صلاح

گه پی گفتگوی جنگ و جدال

آورد عرش مسند از خورشید

گسترد فرش جبرئیل از بال

هم تو را مروحه زبان ملک

هم تو را مشربه زجام هلال

هم بیاور گهی به دست عنان

هم درآور گهی به پای مغال

روزگاری شد ای رسول کریم

که به خاک اندر پی چو آب زلال

نه تو را با کسی عتاب و خطاب

نه تو را با کسی جواب و سؤال

گمرهانند جمله در تدلیس

مشرکانند جمله در اضلال

اعتبر یا اخی لما فعلوا

فی امور الوصی من اخلال

طرحوا مانبیهسم قدنص

نبدو امار سولهم قد قال

چند در خوابی ای مبارک پی

چند در خوابی ای همایون فال

منبرت چند بی خطاب و خطیب

مسجدت چند بی اذان بلال

سنبلت را کنون ز گرد بشوی

نرگست را کنون به دست بمال

گلشنت را تهی کن از خاشاک

مسجدت را تهی کن از آرذال

خطبه ی معدلت بخوان از نو

عالمی کن ز عدل مالامال

تا که گردد ز جنبش گردون

گاه شادی عیان و گاه ملال

بدسگالت غمین بود شب و روز

نیکخواه تو شاد در مه و سال

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *