فاح نشر الحمی و هب النسیم

فاح نشر الحمی و هب النسیم
به این پست امتیاز بدهید

سعدی-اشعار عربی

شماره 18

 

فاح نشر الحمی و هب النسیم

و ترانی من فرط وجدی اهیم

ان لیل الوصال صبح مضییء

و نهار الفراق لیل بهیم

و وداع النزیل خطب جزیل

و فراق الانیس داء الیم

فتن العابدین صدر رخیم

آه لو کان فیه قلب رحیم

یا وحید الجمال نفسی وحید

یا عدیم المثال قلبی عدیم

سلوتی عنکم احتمال بعید

وافتضاحی بکم ضلال قدیم

معشر اللائمین من یضلل‌

الله بعید بانه یستقیم

اجهلتم بان نار جحیم

مع ذکرالحبیب روض نعیم

کل من یدعی المحبة فیکم

ثم یخشی الملام فهو ملیم

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0