شعرهای کوتاه منوچهر بلیده

شعرهای کوتاه منوچهر بلیده
به این پست امتیاز بدهید

 

آرام تر نگاهم کن

بوسه ها

بیدار می شوند .

*****

خداحافظ

برو

پشت سرت شراب می ریزم

تا مست برگردی.

*****

تنها یک آغوش می خواهم

از تمام این هستی

هستی ؟


واژگان کلیدی: اشعار منوچهر بلیده،نمونه شعر منوچهر بلیده،شاعر منوچهر بلیده،شعرهای منوچهر بلیده،شعری از منوچهر بلیده،یک شعر از منوچهر بلیده،شعرکوتاه منوچهر بلیده،شعر کوتاهی از منوچهر بلیده.

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0