شرف نامه نظامی

در این بخش اشعار کتاب ” شرف نامه نظامی “نوشته شده است.

برای خواندن هر شعر، روی آن کلیک کنید :

 

شعر شماره 1 : خدایا جهان پادشایی تراست

شعر شماره 2 : بزرگا بزرگی دها بی کسم

شعر شماره 3 : فرستاده ی خاص پروردگار

شعر شماره 4 : شبی کآسمان مجلس افروز کرد

شعر شماره 5 : شبی چون سحر زیور آراسته

شعر شماره 6 : شنیدم که رندی جگر تافته

شعر شماره 7 : بیا ساقی آن می نشان ده مرا

شعر شماره 8 : بیا ساقی از سر بنه خواب را

شعر شماره 9 : بیا ساقی آن ارغوانی شراب

شعر شماره 10 : بیا ساقی آن آب یاقوت‌وار

شعر شماره 11 : جهان خسروا زیر هفت آسمان

شعر شماره 12 : بیا ساقی آن راحت‌انگیز روح

شعر شماره 13 : سکندر که شاه جهانگرد بود

شعر شماره 14 : بیا ساقی از خنب دهقان پیر

شعر شماره 15 : بیا ساقی آن آب حیوان گوار

شعر شماره 16 : بیا ساقی آن راح ریحان سرشت

شعر شماره 17 : بیا ساقی از خود رهاییم ده

شعر شماره 18 : بیا ساقی آن شربت جانفزای

شعر شماره 19 : بیا ساقی آن می‌که رومی وش است

شعر شماره 20 : بیا ساقی از می مرا مست کن

شعر شماره 21 : بیا ساقی آن می‌که فرخ پی است

شعر شماره 22 : بیا ساقی که لعل پالوده را

شعر شماره 23 : بیا ساقی آن جام آیینه فام

شعر شماره 24 : بیا ساقی آن راوق روح بخش

شعر شماره 25 : بیا ساقی آن آتش توبه سوز

شعر شماره 26 : به نام بزرگ ایزد داد بخش

شعر شماره 27 : سر نامه نام جهاندار پاک

شعر شماره 28: بیا ساقی از باده بردار بند

شعر شماره 29: بیا ساقی از من مرا دور کن

شعر شماره 30 : بیا ساقی آن خون رنگین رز

شعر شماره 31 : بیا ساقی از شادی نوش و ناز

شعر شماره 32 : بیا ساقی آن آب جوی بهشت

شعر شماره 33 : بیا ساقی آن شب‌چراغ مغان

شعر شماره 34 : بیا ساقی آن صرف بیجاده رنگ

شعر شماره 35 : بیا ساقی آن می‌که محنت برست

شعر شماره 36 : بیا ساقی آن می‌که جان پرور است

شعر شماره 37 : بیا ساقی از باده جامی بیار

شعر شماره 38 : بیا ساقی آن شیر شنگرف گون

شعر شماره 39 : بیا ساقی آن می‌که ناز آورد

شعر شماره 40 : بیا ساقی از می‌دلم تازه کن

شعر شماره 41 : بیا ساقی آن جام کیخسروی

شعر شماره 42 : بیا ساقی آن جام زرین بیار

شعر شماره 43 : بیا ساقی آن زر بگداخته

شعر شماره 44 : چنین بود در نامه ی شاه روم

شعر شماره 45 : بیا ساقی آن آب چون ارغوان

شعر شماره 46 : دبیر قلمزن قلم برگرفت

شعر شماره 47 : بیا ساقی آن باده ی چون گلاب

شعر شماره 48 : بیا ساقی آن می‌که جان پرورست

شعر شماره 49 : شنیدم که مانی به صورتگری

شعر شماره 50 : بیا ساقی آزاد کن گردنم

شعر شماره 51 : بیا ساقی امشب به می‌کن شتاب

شعر شماره 52 : بیا ساقی آن باده بر دست گیر

شعر شماره 53 : بیا ساقی آن بکر پوشیده روی

شعر شماره 54 : بیا ساقی آن زیبق تافته

شعر شماره 55 : دگر روز کاین ساقی صبح خیز

شعر شماره 56 : دگر روز کاین ترک سلطان شکوه

شعر شماره 57 : چو خورشید برزد سر از سبز میل

شعر شماره 58 : دگر روز کین طاق پیروزه رنگ

شعر شماره 59 : چنین تا یکی روز کاین چرخ پیر

شعر شماره 60 : سپیده چو سر برزد از باختر

شعر شماره 61 : بیا ساقی آن رنگ داده عبیر

شعر شماره 62 : بیا ساقی آن جام گوهر فشان

شعر شماره 63 : بیا ساقی آن آب آتش خیال

شعر شماره 64 : بیا ساقی آن جام رخشنده می

شعر شماره 65 : بیا ساقی آن خاک ظلمات رنگ

شعر شماره 66 : بیا ساقی آن می‌که او دلکش است

شعر شماره 67 : بیا ساقی آن باده بردار زود

شعر شماره 68 : بیا ساقی آن جام روشن چو ماه

پایان اشعار این بخش

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها