تومان۱۲۵,۰۰۰

تومان۴۵۰,۰۰۰

تومان۳۰۰,۰۰۰

تومان۲۸۰,۰۰۰

تومان۱۳۰,۰۰۰

تومان۲۴۰,۰۰۰

ای در دل مشتاقان از عشق تو بستانها

سنایی غزنوی – قصیده شماره 15

این توحید به حضرت غزنین گفته شد

ای در دل مشتاقان از عشق تو بستانها

ور حجت بی چونی در صنع تو برهانها

در ذات لطیف تو حيران شده فکرتها

بر علم قدیم تو پیدا شده پنهانها

در بحر کمال تو ناقص شده کاملها

در عين قبول تو، کامل شده نقصانها

در سینه ی هر معنی بفروخته آتشها

بر دیده ی هر دعوی بردوخته پیکانها

بر ساحت آب از کف پرداخته مفرشها

بر روی هوا از دود افراخته ایوانها

از نور در آن ایوان بفروخته انجمها

وز آب برین مفرش بنگاشته الوانها

مشتاق تو از شوقت در کوی تو سرگردان

از خلق جدا گشته خرسند به خلقانها

از سوز جگر چشمی چون حقه ی گوهرها

وز آتش دل آهی چون رشته ی مرجانها

در راه رضای تو قربان شده جان، وآنگه

در پرده ی قرب تو زنده شده قربانها

از رشته ی جانبازی بردوخته دامنها

در ماتم بی باکی بدریده گریبانها

در کوی تو چون آید آن کس که همی بیند

در گرد سر کویت از نفس بیابانها

چه خوش بود آن وقتی کز سوز دل از شوقت

در راه تو می کاریم از دیده گلستانها

ای پایگه امرت سرمایه ی درویشان

وی دستگه نهیت پيرایه ی خذلانها

صد تير بلا پران بر ما ز هر اطرافی

ما جمله بپوشیده از مهر تو خفتانها

بی رشوت و بی بیمی بر کافر و بر مومن

هر روز برافشانی، از لطف تو احسانها

میدان رضای تو پر گرد غم و محنت

ما روفته از دیده آن گرد ز میدانها

در عرصه ی میدانت پرداخته در خدمت

گوی فلکی برده، قد کرده چو چوگانها

از نفس جدا گشته در مجلس جانبازی

بر تارک بی نقشی فرموده دل افشانها

حقا که فرو ناید بی شوق تو راحتها

واللّٰه که نکو ناید، با علم تو دستانها

گاه طلب از شوقت بفگنده همه دلها

وقت سحر از بامت، برداشته الحانها

چون فضل تو شد ناظر چه باک ز بی باکی

چون ذکر تو شد حاضر، چه بیم ز نسیانها

گر درّ عطا بخشی آنک صدفش دلها

ور تير بلا باری، اینک هدفش جانها

ای کرده دوا بخشی لطف تو به هر دردی

من درد تو می خواهم دور از همه درمانها

عفو تو همی باید چه فایده از گریه

فضل تو همی باید، چه سود ز افغانها

ما غرقه ی عصیانیم بخشنده تویی یارب

از عفو نهی تاجی، بر تارک عصیانها

بسیار گنه کردیم آن بود قضای تو

شاید که به ما بخشی، از روی کرم آنها

کی نام کهن گردد مجدود سنایی را

نونو چو می آراید، در وصف تو دیوانها

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها