بدین الحان داودی عجب نیست

بدین الحان داودی عجب نیست
به این پست امتیاز بدهید

سعدی-قطعه شماره 99

 

بدین الحان داودی عجب نیست

که مرغانِ هوا حیران بمانند

خدای این حافظانِ ناخوش آواز

بیامرزاد اگر ساکن بخوانند

 

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0