ورود-ثبت نام

ای ماه به چشم اشکبارم رحمی

رهی معیری – رباعی شماره 41

چشم اشکبار

ای ماه به چشم اشکبارم رحمی

بر خاطر بی صبر و قرارم رحمی

دور از تو فتاده ام به حالی که مپرس

رحمی رحمی، به حال زارم رحمی

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.