ورود-ثبت نام

ساز کرد آن دانشی مرد سخندان ساز دانش

رهی معیری – رباعی شماره 24

راز دانش

ساز کرد آن دانشی مرد سخندان ساز دانش

آفرین بر آتش طبع سخن پرداز دانش

دفتر آثار دانش را به چشم دل نظر کن

تا شوی آگاه چون دانشوران از راز دانش

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.