به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحق

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحق
به این پست امتیاز بدهید

حافظ-قطعه شماره 7

 

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحق

به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد

نخست پادشهی همچو او ولایت بخش

که جان خویش بپرورد و داد عیش بداد

دگر مربی اسلام شیخ مجدالدین

که قاضی‌ای بِه از او آسمان ندارد یاد

دگر بقیه ی ابدال شیخ امین الدین

که یمن همت او کارهای بسته گشاد

دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف

بنای کار مواقف به نام شاه نهاد

دگر کریم چو حاجی قوام دریا دل

که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد

نظیر خویش بنگذاشتند و بگذشتند

خدای عزّوجل جمله را بیامرزاد

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0