جایگزین های واژه ی”همیاری”

جایگزین های واژه ی”همیاری”
به این پست امتیاز بدهید

 

واژه ی ” همیاری ” که مدتی است به جای واژه ی عربی ” مساعدت ” به کار می رود واژه ای غلط و بی معناست و معنای ” یاری کردن یکدیگر ” از آن برنمی آید.

به جای ” همیاری ” می توان از واژه ی ” یاری ” ، “همکاری ” و یا خود واژه ی ” مساعدت ” استفاده کرد.


واژگان کلیدی : ایراد استفاده از واژه همیاری،همیاری چیست؟،همیاری یعنی چه،معنی همیاری در زبان و ادبیات فارسی،همیاری در املا و نگارش کلمات،معنای کلمه همیاری،واژه جایگزین همیاری در متن و نوشته،اشکال درباره استفاده از کلمه همیاری در پارسی،کلماتی که به جای همیاری می توان به کار برد.

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0