ورود-ثبت نام

تصفیه حساب یا تسویه حساب ؟

 

بسیاری در نوشته های خود تصفیه حساب و تسویه حساب را به کار می گیرند و همیشه این سوال را از خود می پرسند که بالاخره کدامیک درست است !؟

تفاوت این دو با یاد گرفتن معنی آن ها برطرف می شود :

تصفیه : پاک کردن ، صاف کردن

تسویه : مساوی کردن ، هم سطح کردن ، یکسان کردن ، برابر کردن .

با این توضیح می توانیم بگوییم که ” تصفیه ” معنی عام تر و گسترده تری نسبت به ” تسویه ” دارد چون که تسویه با توجه به معنی ، بیشتر برای اندازه گیری کردن به کار می رود،به عنوان مثال می گوییم : ” تسویه ی زمین کشاورزی ” یعنی همسطح کردن زمین کشاورزی ، یا می گوییم ” ارتفاع دو دیوار باید تسویه شود ” یعنی اندازه ی دو دیوار با هم برابر نیست و باید از نظر ارتفاع با یکدیگر برابر شوند . اما در مقابل ، تصفیه حالتی عام و گسترده دارد و همانند ” تسویه ” محدود و خاص نیست .

اگر بخواهیم واژه ی ” حساب ” را به آنها اضافه کنیم چه معنایی خواهند داشت ؟

” تصفیه حساب ” در موردی به کار می رود که شخصی،حساب خود را پرداخته و طلبکار نمی باشد.این مورد برای موضوعات بانکی و بازرگانی به کار می رود.همچنین زمانی که قصد انتقامجویی از شخصی داشته باشیم باید از عبارت ” تصفیه حساب ” استفاده کنیم ، چون که منظور ما ، پاک کردن حساب است نه اندازه گیری حساب ! به پس باید اینگونه بگوییم :

” باید حسابم را با سعید تصفیه کنم  ” یا ” باید حسابم را با سعید صاف می کنم ”

” چرا حساب دفتری خودت را با من تصفیه نکردی؟ ” یا ” چرا حساب دفتری خودت را با من صاف نکردی ؟ ” .

در فرهنگ لغت دهخدا نیز عبارت ” تصفیه حساب ” ذکر شده است ، هر چند که در برخی کتاب های ادبی به اشتباه ” تسویه حساب ” را نیز درست دانسته اند ! اما باید گفت ” تسویه ” همیشه مربوط به بحث اندازه گیری بوده و غیر از چند سال اخیر ، هیچگاه به صورت ” تسویه حساب ” به کار نرفته است .

بنابراین اگر قصد پرداخت پولی دارید یا قصد انتقام دارید از عبارت ” تصفیه حساب ” استفاده کنید .


واژگان کلیدی : تفاوت تسویه و تصفیه،املای درست تسویه و تصفیه،معنی تسویه و تصفیه،فرق تسویه و تصفیه،استفاده از تسویه و تصفیه حساب،نگارش تصفیه و تسویه،شکل درست و صحیح نوشتن تصفیه و تسویه،تصفیه حساب یا تسویه ..

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

2 پاسخ

  1. تسویه حساب : برابرای تراز حساب ، برابری بدهکاری و بستانکاری
    تصفیه حساب: صاف کردن حساب، بی حساب شدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.