ورود-ثبت نام

خر عیسی است که از هر هنری باخبر است

ایرج میرزا – غزل شماره 3

خر عیسی است که از هر هنری باخبر است

هر خری را نتوان گفت که صاحب هنر است

خوش لب‌ و خوش دهن‌ و چابک ‌و شیرین حرکات

کم خور و پردو و با تربیت و باربر است

خرِ عیسی را آن بی هنر انکار کند

که خود از جمله ی خرهای جهان ‌بی خبراست

قصد راکب را بی ‌هیچ نشان می داند

که کجا موقع مکث است و مقام گذر است

چون سوارش بر مردم همه پیغمبر بود

او هم اندر بر خرها همه پیغامبر است

مرو ای مرد مسافر به سفر جز با او

که تو را در همه احوال رفیق سفر است

حال ممدوحین زین چامه بدان ای هشیار

که چو من مادح بر مدح خری مفتخر است

من به جز مدحت او مدح دگر خر نکنم

جز خر عیسی گور پدر هر چه خر است

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *